Resmi İhaleler
Resmi İhaleler
  Site Menü  

 »    Ana Sayfa | Hakkımızda | FARKIMIZ | Hizmetlerimiz | Örnek İhale | İHALELER  RSS  | İhale Sonuçları | Arşivdeki İhaleler | İhale Takvimi | Mesaj Formu
  Abonelik  

 »    Abonelik Ücretleri | Sözleşme | Banka Havalesiyle Başvuru | Posta Çekiyle Başvuru | Kredi Kartıyla Başvuru (7/24) | Kayıt Yenileme (7/24)

» Login
Kullanıcı Adı

Şifre

İrtibat Telefonu
90-312-2270547
Faks Numarası
90-312-2270553
Sunucumuz SSL Sertifikalıdır.
Visa MasterCard
Sertifikayı Denetle

Arşivdeki İhale Detayı   ( 796461 )
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriNiğde 
İş ŞehriNiğde 
KurumNiğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı
İşin Adı/Konusu/Cinsi1000 Tonluk Soğuk Hava Deposu Makine Aksamı İle Birlikte 3 Yıl Müddetle Kiraya Verilecektir
İhale Tarihi26.12.2012 10:30
İhale Usulü 
Dosya No

İhale Metni
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 

 

                Mülkiyeti İl özel idaresine ait  İlimiz Altunhisar İlçesi Sağlık Mahallesinde tapuda 18 pafta, 110 ada, 1 parselde kayıtlı 7.293,62 m²'lik taşınmaz üzerinde bulunan 1000 Tonluk Soğuk Hava Deposu  makine aksamı ile birlikte 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Kiraya verilecek  Soğuk Hava Deposunun   yıllık tahmini kira bedeli  KDV hariç 11.000,00.-TL olup, geçici teminat 3 yıllık tahmini kira bedelinin %3'ü 990,00.-TLdir.

İhale 26.12.2012 Çarşamba günü saat 10.30'da  Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda  İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İşle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

                1-) Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

                2 -) Gerçek kişilerin Kanunu ikametgah Belgesini,

                3-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini,

                4-) Teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri,

                5-) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 990,00.-TL'lik  geçici teminat,

                6-) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini,

7-) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

8-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

9-) İhale şartnamesinin satın alındığına dair 100,00.-TL’lık banka makbuzu,

10-) İhale şartnamesininokunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesini, ibraz etmek suretiyle 26.12.2012 Çarşamba  günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

 
    Geri Git    Yukarı Git

24 Temmuz 2014
Perşembe
Müşteri Hizmetleri
0312-2270547
» Sık Kullanılanlara Ekle
» Giriş Sayfası Yap
» 

Arşivdeki İhaleler
Geçmiş tarihli ihaleleri inceleyerek, ihale içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.
Ana Sayfa  ~  Hakkımızda  ~  Hizmetlerimiz  ~  Gizlilik Politikası  ~  Mesaj Formu  ~  Örnek İhale  ~  Yapılacak İhaleler  ~  İhale Sonuçları  ~  Arşivdeki İhaleler  ~  İhale Takvimi
Abonelik Ücretleri  ~  Abonelik Sözleşmesi  ~  Banka Havalesiyle Abonelik  ~  Posta Çekiyle Abonelik  ~  Kredi Kartıyla Abonelik  ~  Kayıt Yenileme
Sektörel İhaleler  -  Şehir İhaleleri  -  Kurum İhaleleri  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  Y  -  Z
© 2007-2014  Resmiihaleler.Com®
Her Hakkı Saklıdır - İhale Bülteni Basın Yayın Ltd. Şti.
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Teknokent Biyoref Binası K:1 N:2 Beytepe, Ankara, Türkiye
Tasarım & Programlama F.A.   TR Time: 24.07.2014 07:10:41  Page generated: 0.012 seconds.